Koritus vai kuljetus?

Korittelevan rotan tulee osata hakea ja kuljettaa pallo eri puolilta kenttää oman korin luo ja korin luona nostaa pallo korirenkaaseen tiputtaen se renkaasta läpi. Me kouluttajat olemme usein pohtineet mikä on paras järjestys opettaa koripallon eri osa-alueet poikaselle. Opetetaanko ensin poikaselle pallon kuljettamista tai keskitytäänkö opettamaan korittelu läheltä koria lisäten pallon etäisyyttä koriin pikkuhiljaa? Vai harjoitellaanko molempia asioita samaan aikaan heti alusta?

Tähän kysymykseen ei löydy yksiselitteistä vastausta eikä tämänhetkinen koulutustavamme tietenkään ole ainoa mahdollinen. Myös poikasen luonne ja käytös vaikuttavat aina valintaan ja koulutuksen etenemiseen. Se mikä toimii yhdellä, ei välttämättä toimi seuraavalla.

Kahden rotan koulutushistoriaa ei voida myöskään suoraan verrata toisiinsa. Rotasta ja kouluttajasta riippumattomia muuttuvia tekijöitä on useampia, mikä tekee systemaattisesta kokeilusta ja vertailusta haastavaa. Koulutukseen saattaa tulla tauko uuden näyttelypystytyksen tai Rottalan huoltotauon aikana, jolloin rotat voivat muuttaa lyhyeksi ajaksi niille tuttuun rauhallisempaan tilaan rottien hyvinvoinnin takaamiseksi. Myös se kuinka monta kouluttajaa on osallistunut saman poikasen koulutukseen vaikuttaa samoin kuin kouluttajien kokemus. Mitä vähemmän kouluttajia on ja mitä pidempiä jaksoja samalla kouluttajalla yhtäjaksoisesti on sen parempi.

koritus2

Säde korittelemassa. Kuva: Anniina Nissinen/Heureka

Koripallokoulussa on kuitenkin 6-8 poikasta yhden vuoden aikana, joten meidän on mahdollista tehdä joitain yleisiä havaintoja siitä miten meidän kannattaa aloittaa ja edetä. Koska teemme tarkat muistiinpanot jokaisesta koulutustuokiosta kouluttajien ei tarvitse tukeutua muistiinsa. Tiedämme milloin jokaisen rotan koripalloharjoitukset ovat alkaneet, milloin se on siirtynyt pelaamaan yleisöpeleihin, kuinka monta kertaa sen kanssa on harjoiteltu päivän/viikon aikana ja tietenkin mitä on harjoiteltu.

Tällä hetkellä pitkän pohdinnan jälkeen olemme päätyneet painottamaan pallon kuljettamista kohti omaa koria koripallokoulun alkuvaiheessa. Poikasen osatessa tämän keskitytään hetkeksi opettamaan rottaa siirtämään palloa keskelle metallirengasta, kun pallo on lähellä koria. Tässä pyritään varioimaan sekä rotan sijaintia suhteessa koriin että pallon paikkaa, jotta korirenkaan merkitys vahvistuisi ja selkeytyisi. Rotan on nimittäin tärkeä osata itse hakeutua hyvään sijaintiin, jotta korittelu olisi mahdollisimman sujuvaa.

Nin pian kuin mahdollista siirrytään näiden kahden erillisen liikkeen yhdistämiseen. Toisin sanoen poikanen hakee pallon ja kuljettaa sen korin luo, josta se sitten siirtää sen renkaaseen. Alussa kouluttaja voi hieman auttaa poikasta siirtämällä pallo rotalle helpompaan kohtaan mistä koritus sujuu varmasti. Tällaisista avuista pyrimme kuitenkin mahdollisimman nopeasti eroon, jotta poikanen oivaltaisi itse korirenkaan merkityksen sekä osaisi itsenäisesti hakeutua hyvään sijaintiin.

syömässä1

Aliisa herkuttelemassa virikeleluun piilotetuilla jyvillä. Kuva: Anniina Nissinen/Heureka

Viivi ja Emmi kotiutuivat Rottalaan alkukesästä. Kesäkuun ajan poikaset tutustuivat laumaan, kouluttajiin ja ympäristöön kaikessa rauhassa. Ne kävivät myös koripallokentällä aikuisten kanssa herkuttelemassa sekä harjoittelivat liikkumista kentällä kosketuskepin avulla. Varsinaiset harjoitukset koripallon kanssa aloitimme kuitenkin vasta heinäkuussa.

Emmin koulutus eteni aika pitkälti ylläkuvatulla tavalla ja se valmistui koripallokoulusta reilussa kuukaudessa. Viivin harjoitukset jatkuvat vielä. Viivin koulutuksessa ollaan pyritty tekemään asiat samassa järjestyksessä mutta on useampi syy siihen miksi sen koulutus on vielä kesken. Olemme joskus aikaisemmin todenneet blogissamme, että usein käy niin, että rohkeammat poikaset valmistuvat nopeammin ja näin taitaa olla myös laita Emmin ja Viivin kanssa.

kurkistus

Kuva: Anniina Nissinen/Heureka

Viivi on aktiivinen poikanen, joka liikkuu ja puuhaa paljon Rottalassa. Se on kuitenkin hieman herkempi häiriöille kuin Emmi. Viivi seuraa koko ajan tarkasti mitä muu lauma tekee ja jos muut rotat esim. kaivavat purulaatikossa sen keskittyminen herpaantuu ja usein treenituokio päättyy siihen. Koulutamme poikasia ainoastaan silloin kun ne ovat rentoja ja itse haluavat harjoitella.

Viivin kanssa olemme näin ollen saaneet panostaa enemmän kentällä oleskeluun ja siellä liikkumiseen. Viivi mielellään pysyttelisi oman korirenkansa luona missä se kokee olonsa turvalliseksi. On vaatinut enemmän pohjatyötä, että Viivi käy hakemassa pallon kauempaa korista ja kuljettaa sen oman korin luo. Edistystä on kuitenkin tapahtunut. Nykyään Viivi kuljettaa pallon oman korin luo jopa vastustajan päädystä ja yli puolet kerroista se kuljettaa pallon suoraan korirenkaaseen. Tästä on hyvä jatkaa harjoittelua Viivin kanssa.

Martina,
Rottakouluttaja